ARC za HP 72 kertridž

Auto resetujući čip za HP kertridže 72. Prilikom poručivnja naglasiti za koju je boju. Kertridže sa ovim čipovima je moguće koristiti u kombinaciji sa originalnim.
Ovaj proizvod se moze ugraditi u sledece štampače :
DesignJet T1100
DesignJet T1120
DesignJet T1200
DesignJet T1300
DesignJet T2300
DesignJet T610
DesignJet T620
DesignJet T770
DesignJet T790
DesignJet T795
900 RSD
88 dopunjiv14
R285REFILLABLE
Inkjet kertridži
Čipovi