Mešač za flaše sa belim DTF mastilom

Belo mastilo zbog svog sastava ime tendenciju da se taloži na dnu flaše u kojoj se čuva i kada se nataloži pigment, mastilo gubi svojstva prekrivanja. Taj problem se rešava konstantnim mešanjem mastila. Preporučujemo da se uređaj za mešanje je koristi svakovnevno 1-2 stata.
Pogledajte kako uređaj radi
Ovaj proizvod se moze ugraditi u sledece štampače :
20000 RSD