Ink kertridže sa integrisanom glavom za štampu, u procesu reciklaže ispiramo i čistimo, zatim punimo odgovarajućim OCP mastilima i testiramo.
Kertridži sa integrisanom glavom su uglavnom svi kertridži koji imaju 3 boje (CMY) i nalaze se u mnogim modelima HP, CANON i LEXMARK štampača. Tipove keretridža koji su odvojeni od glave za štampu namenskim alatima dopunjavamo OCP mastilom, resetujemo čip (ukoliko je to moguće) ili menjamo čip odgovarajućim. CANON i HP kertridže punimo bez otvaranja i bušenja (vakuumskom mašinom).