ARC za HP 82 kertridž

Auto resetujući čip za HP kertridže 82. Prilikom poručivnja naglasiti za koju je boju. Kertridže sa ovim čipovima je moguće koristiti u kombinaciji sa originalnim.
Ovaj proizvod se moze ugraditi u sledece štampače :
DesignJet 500
DesignJet 510
DesignJet 800
600 RSD
88 dopunjiv14
R285REFILLABLE
Inkjet kertridži
Čipovi