ARC za HP 10 i 11 kertridže

Auto resetujući čip za HP kertridže
No10 i No.11, Prilikom poručivnja naglasiti za koju je boju. Kertridže sa ovim čipovima je moguće koristiti u kombinaciji sa originalnim.
Ovaj proizvod se moze ugraditi u sledece štampače :
Business InkJet CP 1700
Business InkJet 1100
Business InkJet 1200
Business InkJet 2200
Business InkJet 2230
Business InkJet 2250
Business InkJet 2280
Business InkJet 2300
Business InkJet 2500
Business InkJet 2600
DesignJet 100
DesignJet 500C
DesignJet 500
DesignJet 800
OfficeJet 9000
Business InkJet 1000
Business InkJet 2800
DesignJet 70
DesignJet 110
OfficeJet 9100
OfficeJet PRO K850
500 RSD
88 dopunjiv14
R285REFILLABLE
Inkjet kertridži
Čipovi