106R01485

Reciklaža crni
Kontaktirajte nas za više informacija o reciklaži.
Moguće je reciklirati kertridže iz sledećih štampača :
Work Centre 3210
Work Centre 3220
3250 RSD
Reciklaža
Laser toneri