ARC za HP 920 kertridž

Auto resetujući čip za HP kertridže 920. Prilikom poručivnja naglasiti za koju je boju. Kertridže sa ovim čipovima je moguće koristiti u kombinaciji sa originalnim.
Ovaj proizvod se moze ugraditi u sledece štampače :
OfficeJet 7000
OfficeJet 6000
OfficeJet 6500
OfficeJet 7500A Wide Format
850 RSD
88 dopunjiv14
R285REFILLABLE
Inkjet kertridži
Čipovi