ARC za HP 88 kertridž

Auto resetujući čip za HP kertridže 88. Prilikom poručivnja naglasiti za koju je boju. Kertridže sa ovim čipovima je moguće koristiti u kombinaciji sa originalnim.
Ovaj proizvod se moze ugraditi u sledece štampače :
OfficeJet PRO K8600
OfficeJet PRO K5400
OfficeJet PRO L7580
OfficeJet PRO L7680
OfficeJet PRO L7400
500 RSD
88 dopunjiv14
R285REFILLABLE
Inkjet kertridži
Čipovi