ZAMENSKI, označava kertridž koji nije proizvod firme koja je označena na štampaču

Ricoh

GC 41C Zamenski

Ricoh

Nov zamenski cijan kertridž ,koji nije...

2700 RSD

GC 41K Zamenski

Ricoh

Nov zamenski crni kertridž ,koji nije...

2700 RSD

GC 41M Zamenski

Ricoh

Nov zamenski magenta kertridž ,koji...

2700 RSD

GC 41Y Zamenski

Ricoh

Nov zamenski žuti kertridž ,koji nije...

2700 RSD