ZAMENSKI, označava kertridž koji nije proizvod firme koja je označena na štampaču

Lexmark

10N0026 (No 26) Zamenski

Lexmark

Nov zamenski kolor kertridž ,koji nije...

1200 RSD

10N0027 (No 27) Zamenski

Lexmark

Nov zamenski kolor kertridž ,koji nije...

1250 RSD

14N1069 (No 100 XL) Zamenski

Lexmark

Nov zamenski cijan kertridž ,koji nije...

550 RSD

14N1070 (No 100 XL) Zamenski

Lexmark

Nov zamenski magenta kertridž ,koji...

550 RSD

14N1071 (No 100 XL) Zamenski

Lexmark

Nov zamenski žuti kertridž ,koji nije...

550 RSD