C-EXV-34/GPR-35Y Recikliran

Recikliran žuti
Kontaktirajte nas za više informacija o reciklaži.
Moguće je reciklirati kertridže iz sledećih štampača :
Fotokopir IR-C2020
Fotokopir IR-C2025
Fotokopir IR-C2030
Fotokopir IR-C2230
Fotokopir IR-C2220
Recikliran
Laser toneri