C-EXV-1/GPR-4 Recikliran

Recikliran crni
Kontaktirajte nas za više informacija o reciklaži.
Moguće je reciklirati kertridže iz sledećih štampača :
Fotokopir IR-4600
Fotokopir IR-5000
Fotokopir IR-6000
Fotokopir IR-5020
Fotokopir IR-6020
Fotokopir IR-7000
Fotokopir IR-7050
Fotokopir IR-7500
Fotokopir IR-5060
Fotokopir IR-8000
Fotokopir IR-8070
Fotokopir IR-6080
Fotokopir IR-6150
Fotokopir IR-6300
Recikliran
Laser toneri